93 867 45 11 hola@baobab-cm.cat

Pedagogia

Baobab Sant Celoni Pedagogia

Des del servei de pedagogia ens encarreguem de valorar, diagnosticar i planificar la intervenció que proporcioni a la persona els aprenentatges, les eines i els recursos necessaris per formar-se com a individu. Per això ens centrem a potenciar els punts forts i millorar els punts febles amb estratègies compensatòries.