93 867 45 11 hola@baobab-cm.cat

EL CENTRE

Baobab neix el setembre del  2013 de la mà d'un equip de professionals del món de la salut i de l'educació que, amb molta il·lusió i amb l'objectiu de poder oferir una atenció individual i especialitzada, vam iniciar aquest projecte.  Mica en mica l'equip ha anat creiexent, incorporant noves professionals, unint així la nostra experiència específica en cada àmbit.

Aquest treball en equip i la formació especialitzada de cada una de les professionals de Baobab, ens permet adaptar-nos a cada cas, a cada persona, aportant-vos l'atenció i el recolzament necessari.

Així mateix, treballem conjuntament amb la família i els equips educatius, els equips mèdics i/o altres professionals.

 

》Els nostres serveis

Fisioteràpia pediàtrica
Logopèdia
Neuropsicologia
Optometria i Teràpia visual

Pedagogia
Psicologia Infantojuvenil
Psicomotrictat educativa i terapèutica

 

》Com treballem?

​En el cas dels infants i adolescents, fem una primera vista amb els pares i mares on ens expliquen el motiu de consulta i parlem del què els preocupa, així com del procediment a seguir en funció del motiu de consulta.  Aquesta primera visita és informativa i gratuïta.

Després iniciem un procés de valoració on parlem del desenvolupament del nen/a o adolescent i administrem les proves estandarditzades i els instruments necessaris per l'exploració.  Aquesta valoració ens permet detectar els factors que estan interferint en la vida de l'infant o adolescent.

Els resultats s'inclouen en un informe de diagnòstic que entreguem als pares en una visita de devolució en la que donem una orientació diagnòstica, facilitem unes recomanacions terapèutiques i plantegem un pla d'intervenció específic i individualitzat.

En alguns casos no és necessari el procés diagnòstic.  Aleshores acordem uns objectius d'intervenció i iniciem el tractament.

Un cop iniciada la intervenció, anem revisant els objectius terapèutics establerts per tal d'anar-nos adaptant a l'evolució de l'infant o adolescent, i anem realitzant coordinacions periòdiques amb l'escola i la família, necessàries per la intervenció i la bona evolució del nen/a o adolescent.

Les sessions de treball són d'una hora i la periodicitat és variable, depenent de cada situació i de la disponibilitat de la família.

En alguns casos, i sempre amb els més petitons, els pares i/o mares estan presents a les sessions de treball.

 

En el cas dels adults, fem una primera visita on es recull la necessitat de la persona i a partir d'aquí s'estableixen uns objectius terapèutics.  En alguns casos també pot ser necessària una valoració.

Posteriorment, en funció del cas i de la disponibilitat de la persona, determinem quina serà la periodicitat de les sessions, d'una hora cada una d'elles.

Baobab. Sant Celoni