93 867 45 11 hola@baobab-cm.cat

SERVEIS

Baobab el formem un equip de professionals del món de l’educació i de la salut que hem unit la nostra professionalitat i experiència en diferents àrees per tal de poder oferir una atenció especialitzada i individualitzada, el què ens permet adaptar-nos a les necessitats específiques de cada persona o família.

FISIOTERÀPIA PEDIÀTRICA

Intervencions clíniques per avaluar, assessorar, tractar i prevenir alteracions motrius i sensorials.

Llegeix més

LOGOPÈDIA

Avaluació, diagnòstic, tractament, prevenció i assessorament en alteracions de la comunicació, parla, llenguatge oral i escrit.

Llegeix més

NEUROPSICOLOGIA

Avaluació i diagnòstic de les funcions cognitives, conductuals i emocionals que poden estar alterades com a conseqüència d’una afectació del sistema nerviós central.

Llegeix més

OPTOMETRIA I TERÀPIA VISUAL

Avaluació i tractament de les habilitats visuals que interfereixen en l’aprenentatge.

Llegeix més

Pedagogia

Valoració, diagnòstic i intervenció dels aprenentatges, proporcionant eines i recursos per formar-se com a individu.

Llegeix més

PSICOLOGIA INFANTOJUVENIL

Avaluació, diagnòstic i tractament de trastorns i dificultats emocionals, conductuals i relacionals, promovent comportaments i estils de vida saludables en infants i adolescents.

Llegeix més

PSICOMOTRICITAT EDUCATIVA I TERAPÈUTICA

Estimulació del desenvolupament global del nen o la nena a través del cos, del moviment, l’acció i l’exploració de l’espai  i els objectes.

Llegeix més