93 867 45 11 hola@baobab-cm.cat

LOGOPÈDIA

Des del servei de logopèdia ens encarreguem de l’avaluació, el diagnòstic, el tractament, la prevenció i l’assessorament en les alteracions de la comunicació, parla, llenguatge oral i escrit.

LOGOPÈDIA INFANTOJUVENIL LOGOPÈDIA ADULTS

Des de l’àrea de logopèdia infantojuvenil treballem amb nens i adolescents que tenen dificultats en::

☞  Alteracions del llenguatge oral:

Retard de llenguatge (RELL)
Trastorn del llenguatge (TEL)

☞  Alteracions de la parla:

Disfonia infantil
Dislàlia
Disfèmia

☞  Alteracions del llenguatge escrit:

Dislèxia
Retard en l’adquisició de la lectoescriptura
Disortografia

☞ Alteracions de comunicació

Trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA)
Trastorn de la comunicació social

☞ Paràlisi cerebral infantil (PCI)

Sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació (SAAC)

☞ Alteracions orofacials

Teràpia miofuncional
Deglució atípica
Mal posició lingual

Des del servei de logopèdia d’adults treballem amb persones que presenten deterior de la capacitat comunicativa en l’edat adulta, com:

Afàsies

☞ Disàrtries

Demències

Disfèmia

Dislàlia

Disfonia