93 867 45 11 hola@baobab-cm.cat

NEUROPSICOLOGIA

Des del servei de Neuropsicologia es realitzen les valoracions de les funcions cognitives, conductuals i emocionals que poden estar alterades com a conseqüència d’una afectació funcional o estructural del sistema nerviós central.
Aquesta valoració neuropsicològica ens permet detectar unes dificultats concretes, establir un diagnòstic si així s'escau i determinar els punts forts i els punts febles personals.  D'aquesta manera podem elaborar un pla de treball específic a les característiques de cada persona.

Un cop realitzada la valoració, i en funció de les necessitats detectades, s'inicia la intervenció amb el professional que més s'ajusti a aquestes.

Des del servei de Neuropsicologia també es realitzen intervencions en els següents casos:

☞  Nens amb lesió cerebral adquirida:

Traumatismes cranioencefàlics
Accidents vasculars cerebrals
Altres lesions cerebrals adquirides

☞  Trastorns vinculats a lesions del SNC

☞ Estimulació cognitiva

D'altra banda, moltes malalties psiquiàtriques (esquizofrènia, depressió, TP i TOC) comprometen certes funcions cognitives i en molts casos mereixen l’exploració neuropsicològica.