93 867 45 11 hola@baobab-cm.cat

NEUROPSICOLOGIA

La Neuropsicologia es una disciplina científica que s’encarrega d’estudiar les relacions entre el cervell i la conducta dels éssers humans.
La valoració Neuropsicològica consisteix en valorar les funcions cognitives, conductuals i emocionals que poden estar alterades com a conseqüència d’una afectació funcional o estructural del sistema nerviós central.

Els trastorns infantils als quals la Neuropsicologia aplica els seus coneixements son molt diversos:

☞ Trastorns específics del Neurodesenvolupament que afecten a la conducta i a l’aprenentatge.

 Discapacitat intel·lectual
 Trastorn Específic de l’aprenentatge (Dislèxia, Disortografia, Discalcúlia)
 Trastorn per dèficit d’atenció/hiperactivitat (TDAH).
 Trastorns de l’Espectre Autista (TEA).
 Altres trastorns dels neurodesenvolupament

☞  Nens amb lesió cerebral adquirida.

✓ Traumatismes cranioencefàlics, accidents vasculars cerebrals...

Trastorns del Neurodesenvolupament vinculats a síndromes genètiques i lesions del SNC.

☞ Moltes malalties psiquiàtriques (esquizofrènia, depressió, TP i el TOC) comprometen certes funcions cognitives i en molts casos mereixen l’exploració neuropsicològica.