93 867 45 11 hola@baobab-cm.cat

PEDAGOGIA

Des del servei de pedagogia ens encarreguem de valorar, diagnosticar i planificar la intervenció que proporcioni a la persona els aprenentatges, les eines i els recursos necessaris per formar-se com a individu. Per això ens centrem a potenciar els punts forts i millorar els punts febles amb estratègies compensatòries.

LA PEDAGOGIA S'OCUPA D'ATENDRE LES SEGÜENTS ÀREES:

☞ Tractaments i reeducacions en dificultats d’aprenentatge com:

lectoescriptura
expressió oral i escrita
memòria
atenció
 raonament
velocitat de processament

☞ Tractaments i reeducacions en trastorns d’aprenentatge com:

dislèxia
discalcúlia
disortografia
disgrafia
dèficit d’atenció

☞ Intervenció pedagògica en l’adult

☞ Tècniques d’estudi

☞ Estudi d’interessos professionals