93 867 45 11 hola@baobab-cm.cat

PSICOLOGIA

Des del servei de psicologia ens encarreguem d’avaluar, diagnosticar i tractar les dificultats emocionals, conductuals i relacionals que puguin esdevenir al llarg del cicle vital d’una persona alhora que també treballem per promoure comportaments i estils de vida saludables.

PSICOLOGIA INFANTOJUVENIL

El servei de psicologia infantojuvenil es dirigeix a infants, adolescents i famílies que requereixin atenció i/o suport en algun dels següents àmbits:

☞  Trastorns del neurodesenvolupament:

TDAH
Trastorns de comunicació
Trastorns de l’espectre de l’autisme (TEA)

☞  Trastorns emocionals:

Ansietat
Depressió
Fòbies
Pors
Inseguretat
Baixa autoestima

☞  Problemes de conducta:

Impulsivitat
Agressivitat
Conducta desafiant
Conducta disruptiva
Manca d’habilitats socials
Resolució de conflictes

☞ Trastorns del son

☞ Estimulació cognitiva

 

EQUIP: Laia Margarit, Anna Coll i Lídia Galdón.