93 867 45 11 hola@baobab-cm.cat

PSICOMOTRICITAT EDUCATIVA I TERAPÈUTICA

La psicomotricitat treballa el desenvolupament global del nen o la nena a través del cos, del moviment, l’acció i l’exploració de l’espai  i els objectes. Tot això, unit al plaer pel joc corresponent al moment maduratiu del nen o la nena, afavoreix aspectes cognitius, afectius i motrius. Tot plegat fomentarà la construcció autònoma de l’infant, afavorint la relació amb un mateix, amb els altres i amb l’entorn.
 
 
El servei de psicomotricitat va dirigit als infants que presenten alguna dificultat, alteració o trastorn que afecti al seu desenvolupament global. La intervenció es realitza de manera individual o amb petits grups (màxim 3 infants), depenent del cas.