93 867 45 11 hola@baobab-cm.cat

ANNA COLL

(Núm. Col. 24.651)
Baobab. Anna Flaque. Psicologia d'a

PSICÒLOGA INFANTOJUVENIL

Graduada en Psicologia a la Universitat de Barcelona (UB).

Màster en Psicologia General Sanitària a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Formació especialitzada en psicopatologia infantil al CSMIJ de l’Hospital de Sant Rafael (Barcelona).

Formació en mindfulness MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) a l’Hospital de Sant Pau.

Actualment cursant el màster en tècniques i estratègies d’intervenció en psicologia infantil i juvenil a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

CONTACTE:  646 142 531 | 938 674 511 | annacoll@baobab-cm.cat

Envia un correu