93 867 45 11 hola@baobab-cm.cat

MARÍA LUZ SIMÓN

(Núm. Col. 08/3736)

NEUROLOGOPEDA

Diplomada en Logopèdia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Màster en Neurologopèdia a l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu.

Màster en Psicopedagogia Clínica a l’ITEAP.

Formació en Paràlisi Laríngea.  Diagnòstic i tractament foniàtric a ISEP.

Formació teoricopràctica en Fre Lingual, noves tècniques de diagnòstic i interveció a CLC.

Formació teoricopràctica en Dificultats del llenguatge oral en diferents ptologies a CLC.

Formació teoricopràctica en Intervenció en les dificultats de lectoescriptura en la dislèxia a CLC.

Formació teoricopràctica en Intervenció i diagnòstic en les dificultats del llenguatge escrit a l’Escola de Patologia del Llenguatge de l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu.

Participació en cursos i tallers especialitzats en Logopèdia.

CONTACTE: 648 767 290 | 938 674 511 | malusimon@baobab-cm.cat

Envia un correu